Category: Громадське об’єднання

Міністерство Соцiальної Політики України Обговорення Проектів Нормативно-правових Актів Міністерство Соціальної Політики України

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально

Continue reading